Make your own free website on Tripod.com

 

 

VELG BARU

Keterangan untuk setiap velg terdapat pada halaman KETERANGAN

PCD ANEKA

 

U031.jpg (35314 bytes)U031 6X14 ZEBRA U120.jpg (34022 bytes)U120 7X15 CHEROKEE U125.jpg (34002 bytes)U125 5.5X15 VW U140.jpg (37389 bytes)U140 8X15 L.ROVER
U150.JPG (41469 bytes)U150 5.5X13/12 ZEBRA U130.jpg (34191 bytes)U163 7X16 PEUGEOT U210.JPG (35236 bytes)U210 7X17 PEUGEOT U211.JPG (32236 bytes)U211 7.5X17 VOLVO
U222.JPG (40692 bytes)U222 7X17 PEUGEOT U239.JPG (35994 bytes)U239 6.5X15 PEUGEOT